Over Linda

Over Linda

Binnen het onderwijs heb ik gewerkt in cluster 2, 3 en 4. Hierdoor heb ik veel expertise opgedaan op het gebied van leren en gedrag. Daarnaast ben ik moeder van 3 hoogbegaafde kinderen en heb ik zelf op een latere leeftijd mogen ontdekken dat ik hoogbegaafd ben.

In 2021 ben ik gestart als zzp-er onder de naam Bos onderwijs. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan passend onderwijs. Waar nodig bied ik onderwijs op maat, waarbij onderwijs en ondersteuning aansluiten op de onderwijsbehoeften van het kind en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Ik wil met mijn kennis en ervaring teams en leerkrachten zo goed mogelijk begeleiden bij specifieke hulpvragen.

Bos onderwijs

Begeleiding passend onderwijs

  • coaching
  • ontwikkeling
  • ondersteuning
  • professionalisering