Gedragsspecialist

Gedragsspecialist

Als leerkracht ben ik geschoold in het omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal en emotioneel gebied. Ik kan worden ingezet bij het voorkomen en tegengaan van en het omgaan met gedragsproblemen binnen en buiten de groep. Niet alleen het gedrag van de leerling wordt onder de loep genomen, maar ook de interactie met de leerkracht en de invloed van de groep worden onderzocht. Daarnaast kan ik werken als coach of begeleider van leerkrachten, maar ook het team ondersteunen bij het ontwikkelen van een schoolvisie op sociaal-emotioneel gebied en de ondersteuningscultuur.

Bos onderwijs

Begeleiding passend onderwijs

  • coaching
  • ontwikkeling
  • ondersteuning
  • professionalisering

Enkele voorbeelden van specialistische hulp