TOS specialist

TOS specialist

Heeft uw leerling TOS en komt hij/zij niet in aanmerking voor een onderwijsarrangement? Dan kan ik u helpen. Ik ben een gekwalificeerde leerkracht die opgeleid en gespecialiseerd is, in het begeleiden van leerlingen met TOS in het PO en VO.

Het doel van de begeleiding is het onderwijs optimaal af te stemmen op de leerling met TOS, zodat de leerling:

  • zich prettig, begrepen en veilig voelt op een school
  • gehoord wordt in de klas
  • zichzelf kan redden
  • de lesstof goed kan volgen en zich goed kan ontwikkelen.
  • hulp krijgt als hij/ zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt
  • leert omgaan met zijn/haar TOS

Bos onderwijs

Begeleiding passend onderwijs

  • coaching
  • ontwikkeling
  • ondersteuning
  • professionalisering

Enkele voorbeelden van ondersteuning

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de school en de onderwijsbehoeften van de leerling.