Remedial Teaching

Remedial Teaching

Wanneer het leren niet makkelijk gaat, bied ik gespecialiseerde individuele begeleiding aan leerlingen. Als remedial teacher speel ik in op het niveau, het welbevinden en de leerstijl van de leerling. Ik help het vastgelopen leerproces weer op gang te krijgen met behulp van de Kernvisie methode. Dit zorgt ervoor dat onzekere, faalangstige leerlingen, die geen plezier meer hebben in het leren, weer ‘opbloeien’ en zelfvertrouwen opbouwen. Ik stel realistische, meetbare doelen en zorg er zo voor dat de leerling trots kan zijn op zichzelf.

Het uiteindelijke doel is dat uw leerling zelfstandig de leertaken in de klas kan hervatten op het gebied van spelling, taal, lezen en rekenen. Uw leerling leert passende leerstrategieën en vaardigheden. Daarnaast doet uw leerling succeservaringen op, waardoor er meer zelfvertrouwen komt en een hogere motivatie.

Bos onderwijs

Begeleiding passend onderwijs

  • coaching
  • ontwikkeling
  • ondersteuning
  • professionalisering

RT in het kort