Begeleiding passend onderwijs

Hulp voor onderwijzend personeel en ouders

Jonge kind specialist
Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Maar hoe creëer je een rijke speelleeromgeving, waarin kinderen in de volle breedte worden uitgedaagd? Bos onderwijs biedt hulp.
Remedial Teaching
Heeft uw leerling moeite met lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen of leren leren? Bos onderwijs biedt hulp.
Specialist hoogbegaafdheid
Hoogbegaafde kinderen hebben onderwijs nodig dat is afgestemd op hun individuele mogelijkheden en behoeften. Bos onderwijs biedt onderwijsbegeleiding en persoonlijke coaching voor zowel de leerkracht als de leerling op het gebied van hoogbegaafdheid.
Gedragsspecialist
Als leerkracht heb je iedere schooldag te maken met gedrag. Iedere groep kent zijn eigen uitdagingen. Bos onderwijs biedt onderwijsbegeleiding en persoonlijke coaching voor zowel de leerkracht als de leerling op het gebied van gedrag.
Ambulante begeleiding
Bos onderwijs biedt hulp wanneer uw leerling meer begeleiding nodig heeft om mee te kunnen komen in de klas.

Cijfers

0

Leraren gecoached

0

Leerlingen geholpen

0

Scholen geadviseerd

0

jaar ervaring in het onderwijs

Voorbeelden & Cases

Kernvisie methode
Leren rekenen kan gezien worden als een opeenstapeling van kennis en vaardigheden. Dit is gevisualiseerd in het Bareka rekenmuurtje.
Brain Blocks
Brain Blocks is een interventie die breed wordt ingezet binnen de hulpverlening en in het onderwijs. Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen.
Visuele voorstelling
Bos onderwijs zet beeldend lezen in bij het begrijpend lezen. De leerling leest het verhaal en maakt na elke alinea een tekening. Door een tekening te maken van de tekst krijg je een visuele voorstelling van het verhaal, krijg je aandacht voor de inhoud en voor wat je leest.
Sociaal Kabaal
Sociaal Kabaal (spel van De Spreekhoorn) gebruik ik om kinderen spelenderwijs te laten oefenen met sociale en communicatieve vaardigheden.

Wie is Linda?

Binnen het onderwijs heb ik gewerkt in cluster 2, 3 en 4. Hierdoor heb ik veel expertise opgedaan op het gebied van leren en gedrag. Daarnaast ben ik moeder van 3 hoogbegaafde kinderen en heb ik zelf op een latere leeftijd mogen ontdekken dat ik hoogbegaafd ben.

In 2021 ben ik gestart als zzp-er onder de naam Bos onderwijs. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan passend onderwijs. Waar nodig bied ik onderwijs op maat, waarbij onderwijs en ondersteuning aansluiten op de onderwijsbehoeften van het kind en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Ik wil met mijn kennis en ervaring teams en leerkrachten zo goed mogelijk begeleiden bij specifieke hulpvragen.

Aandacht voor het kind

Haalbare doelen

Optimale ontwikkeling

Oplossingsgericht

Verbinden van school en ouders

Wetenschapelijk onderbouwd